Protetyka

W Centrum Stomatologii we Wrocławiu oferujemy pełnozakresowe leczenie z zakresu protetyki, które polega na uzupełnieniu braków w uzębieniu celem przywrócenia anatomicznych warunków zgryzu. Każdorazowo plan leczenia jest opracowywany indywidualnie dla potrzeba Pacjenta. Na podstawie pobranych wycisków wykonujemy uzupełnienia protetyczne – licówki porcelanowe, wkłady, korony czy w końcu protezy.

W przypadku, gdy Pacjent jest niezadowolony z kształtu lub koloru zębów, proponujemy założenie licówek porcelanowych bądź koron porcelanowych lub pełnoceramicznych. W przypadku pojedynczych braków w uzębieniu, oferujemy leczenie przy zastosowaniu koron, mostów bądź implantów zębowych. Wykonujemy korony licowane kompozytem lub akrylem, bez metalu lub na podbudowie metalowej oraz mosty na podparciach szklanych, mosty adhezyjne i inne. W przypadku mnogich braków w uzębieniu, możemy wszczepić implanty zębowe oraz zastosować protezy częściowe lub całkowite. Wykonujemy m.in. protezy akrylowe i szkieletowe. Protezy szkieletowe sprawdzają się w przypadku, gdy Pacjent zachował kilka swoich zębów, a mocowane są na różne sposoby – na zamkach, zatrzaskach lub koronach teleskopowych. Zapraszamy do kontaktu z Centrum Stomatologicznym MARGO w celu umówienia się na konsultacje ze specjalistą od protetyki.

Protetyka – zakres usług:

Protezy akrylowe i szkieletowe
Protezy overdenture
Prace oparte na tytanie, porcelanie
Mosty na podparciach szklanych, adhezyjne i inne
Licówki porcelanowe
Protezy akrylowe
Protezy całkowite
Protezy z siatką metalową
Protezy z przeźroczystą płytą
Podścielenie protezy
Podścielenie miękkie protezy
Osłonki tymczasowe
Korony porcelanowe
Korony pełnoceramiczne
Korony ceramiczne PEARL-Ceram
Wkłady cerkoniowe
Korony licowane kompozytem
Korony licowane kompozytem bez metalu
Korony licowane akrylem na podbudowie metalowej
Licówki kompozytowe
Korony pełnolane metalowe
Zasuwy indywidualne
Korony teleskopowe
Korony teleskopowe licowane kompozytem
Korony Procera
Korony tymczasowe
Protezy szkieletowe bezklamrowe
Protezy szkieletowe z klamrą ciągłą
Protezy szkieletowe galwanizowane
Szynoprotezy
Protezy na zatrzaskach
Protezy w systemie CAD/CAM
Proteza natychmiastowa
Jnley porcelanowy
Jnley złoty
Korona akrylowa
Naprawy protez