Centrum Stomatologiczne MARGO bezpieczne również w czasie pandemii – COVID-19

Centrum Stomatologiczne MARGO pracuje cały czas – dostosowaliśmy procedury i wyposażenie do sytuacji epidemiologicznej. Informujemy, iż zastosowaliśmy wysokiej klasy sprzęt do dezynfekcji, w tym plazmowe oczyszczacze powietrza. Od samego początku istnienia NZOZ MARGO posiada w ciągłej pracy powierzchniowe lampy UV-C w gabinetach, w sterylizacji pracujące między pacjentami, a także przepływowe lampy UV-C w recepcji działające nieustanie w godzinach pracy placówki 8.00-20.00 oraz dodatkowo po zamknięciu od 22.00-24.00. Ponadto posiadamy mechaniczną kilkukrotną wymianę powietrza w każdym gabinecie i pomieszczeniach zabiegowych. Personel medyczny pracuje zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w jednorazowych fartuchach wierzchnich, czepkach, rękawiczkach zmienianych po każdym pacjencie, półmaskach FPP3, przyłbicach i goglach. Wszystkie środki jednorazowej ochrony osobistej po każdym pacjencie oddawane są do utylizacji i wywożone do spalarni odpadów medycznych przez wyspecjalizowaną firmę.

Wysokociśnieniowy plazmowy oczyszczacz powietrza

Utrzymanie sterylnych warunków w gabinecie stomatologicznym nie ogranicza się jedynie do dekontaminacji. Ważną rolę odgrywa także dbanie o odpowiednią jakość powietrza. W Centrum Stomatologicznym Margo wdrożyliśmy najwyższej jakości rozwiązanie, a mianowicie wysokociśnieniowy plazmowy oczyszczacz powietrza, który może bezpośrednio zabić wirusa przez plazmowy łuk elektryczny o napięciu do kilkudziesięciu tysięcy voltów! Wysokociśnieniowa technologia plazmowego oczyszczania powietrza może pochłaniać cząsteczki i aerozole już od 14,6 nm (nanometrów) (0,00146 um), znacznie mniejsze niż rozmiar koronowirusa CoV-2. Rozmiar nowego koronowirusa CoV-2 wynosi około 0,1 um. Napięcie elektryczne od 20 000 do 40 000 voltów pozwala efektywnie deaktywować bakterie i wirusy. Badania laboratoryjne dowodzą, że skuteczność zabijania wirusa H3N2 influenza w ciągu 1 godziny jest większa niż 99,97%, a w przypadku Staphylococcus albicans sięga ponad 99,9%.

W czym tkwi skuteczność oczyszczaczy plazmowych?

Plazma wysokociśnieniowa to technologia, która jest o 6-8 razy skuteczniejsza od tradycyjnej dezynfekcji elektrostatycznej. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Pacjentom bezpieczne warunki podczas zabiegu. Oczyszczacz plazmowy wykorzystuje precyzyjny czujnik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem cyfrowym LED i trójkolorowym wskaźnikiem, który pomaga kontrolować jakość powietrza w pomieszczeniach w czasie rzeczywistym i uniknąć potencjalnych zagrożeń. Czujnik PM2.5. pokazuje na bieżąco warunki panujące w naszych gabinetach.

Technologia TPA

Technologia TPA została stworzona przez lekarzy medycyny lotniczej z Doliny Krzemowej w USA, do zastosowań w technologiach kosmicznych. Oczyszczacz powietrza posiada niezwykłe cechy technologii, zarządzanej sztuczną inteligencją. Innowacyjne zastosowanie elektrod generatora i elektrod kolektora do utworzenia plazmowego filtra powietrza wychwytującego mikroorganizmy i zanieczyszczenia może aktywnie absorbować, chwytać i deaktywować cząsteczki takie jak wirusy, bakterie, grzyby, pył i smog w powietrzu, zastępując pasywne filtry powietrza stosowane w tradycyjnych oczyszczaczach. Nasze plazmowe oczyszczacze powietrza wyłapują i oczyszczają 100 razy mniejsze cząsteczki.

Bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu jest dla nas najważniejsze, dlatego w naszym centrum stomatologicznym będziemy wdrażać wszelkie nowości mające na celu jego polepszenie.

Zaprasza Zespół NZOZ MARGO

Biomateriały Geistlich

W czym problem

Dlaczego kość szczęki lub żuchwy ulega zanikowi?

Jedną z głównych przyczyn zaniku kości szczęki lub żuchwy jest utrata zęba lub zębów. Wówczas w kości otaczającej utracone zęby zachodzą procesy zanikowe (atrofia). Kość szczęki lub żuchwy pozbawiona zęba pozostaje nieobciążona mechanicznie, nie bierze udziału w fizjologicznych czynnościach, np. w procesie żucia. I – podobnie jak np. nieużywana tkanka mięśniowa – zanika, bowiem kość nieobciążona zawsze ulega zanikowi.

Inne czynniki powodujące zanik kości to np.: przebyte urazy, zapalenia dziąseł i kości spowodowane obecnością bakteryjnej płytki nazębnej (zapalenie przyzębia).

Jak są negatywne skutki zaniku kości?

Przy znacznym zaniku kości niemożliwe staje się wprowadzenie nawet cienkich i krótkich implantów, gdyż albo nie zostałyby one całkowicie pogrążone w kości, albo istniałoby ryzyko złamania cienkich blaszek kostnych w wyniku działających na implanty sił żucia
Procesy atrofii niekorzystnie zmieniają kształt szczeki i żuchwy – zmniejszają zarówno wysokość jak i szerokość kości szczęki i żuchwy. Wpływa to na możliwość przeprowadzenia implantacji, ale nie tylko.

Zanik kości jest również uciążliwy dla osób noszących protezy wyjmowane, gdyż kształt podłoża protezy, czyli kości pozostałej pod protezą po ekstrakcji zębów, się zmienia. Proteza musi być korygowana lub wykonana od nowa, aby odpowiednio dopasować ją do kształtu kości. Zanik kości powoduje zmiany w wyglądzie twarzy poprzez zmiany w budowie kostnej żuchwy i szczęki, zaburzenia zgryzu.


Czy implantacja stomatologiczna jest możliwa u każdego pacjenta?

Implanty stomatologiczne jako metoda uzupełniania braków w uzębieniu stają się metodą coraz popularniejszą. Warunkiem udanej implantacji jest odpowiednia ilość tkanki kostnej, w której zostanie osadzony implant. Może być ona podstawowym czynnikiem warunkującym korzystny wygląd zębów i dziąseł. Tylko przy odpowiedniej ilości tkanki kostnej można zapewnić długotrwałą stabilizację implantów, a także zębów.

Niestety implantacja nie zawsze, albo przynajmniej nie od razu jest możliwa, a jedną z przyczyn jest zanik kości pacjenta.

Co można zrobić, gdy doszło już do utraty kości?

U pacjentów ze znacznym zanikiem kości, u których planuje się zabieg implantacji konieczna staje się regeneracja kości. W takich wypadkach zabiegi zwane Sterowaną Regeneracja Kości bywają wręcz niezbędne przy planowaniu dalszego zaopatrzenia pacjenta w implanty stomatologiczne. Ocenia się, że aktualnie ok. 30-40% zabiegów implantologicznych jest możliwych właśnie dzięki rozwojowi wiedzy i praktyki klinicznej związanej z procedurami Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek W dużym uproszczeniu, Sterowana Regeneracja Kości i Tkanek pozwala na wytworzenie pełnowartościowej tkanki kostnej w żądanej okolicy, co umożliwia skuteczne osadzenie implantów zębowych będących filarem późniejszej odbudowy protetycznej. 

Rozwiązania

Sterowana Regeneracja Kości i Tkanek

Ubytek kostny dotychczas powodował negatywne skutki w budowie i funkcjonowaniu szczęki i żuchwy. Często również ograniczał lub uniemożliwiał leczenie implantologiczne. Na szczęście rozwój chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej pozwolił na opracowanie procedur zabiegów Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek. Pozwalają one na odbudowę tkanki kostnej u osób, u których doszło do jej zaniku. Dzięki temu możliwe staje się zastosowanie implantów stomatologicznych u znacznie szerszej grupy pacjentów.
Sterowana Regeneracja Kości i Tkanek stając się częścią standardowego postępowania w leczeniu ubytków kości przyczynia się do rozwoju nowoczesnej implantologii stomatologicznej zwanej w Polsce „Implantoprotetyką stomatologiczną”.

Ocenia się iż obecnie regeneracja kości staje się niezbędna w 40% przypadków wszystkich zabiegów implantacji. Sterowana Regeneracja Kości si Tkanek tała się więc częścią standartowego postępowania w leczeniu ubytków kości.

Na czym polega Sterowana Regeneracja Kości?

W skrócie jest to umieszczenie w rekonstruowanej okolicy materiału kościozastępczego oraz pokrycie go specjalną błoną zaporową. Dzięki błonie zaporowej regenerowany obszar jest chroniony przed wrastaniem tkanek miękkich. Po kilku miesiącach, na skutek działania procesów regeneracyjnych i remodelujących, materiał ulega przebudowie na pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne.
Materiał kościozastępczy pełni w tym procesie funkcje matrycy (swoistego “rusztowania”) dla regeneracji kostnej i procesu przebudowy kości własnej pacjenta.

Jakie technologie są wykorzystywane do odbudowy kości?

Lekarze mają do wyboru wiele różnych materiałów: kość ludzka pochodzenia autogennego (tzw. autoprzeszczepy, czyli kość pobrana od tego samego pacjenta) lub homogennego (kość od zmarłych dawców, przechowywana w bankach kości), przetworzona kość pochodzenia zwierzęcego (ksenografty) oraz syntetyczne substytuty kostne (materiały alloplastyczne).
Materiały te różnią się między sobą właściwościami fizycznym i chemicznych. Każdy z tych nich ma swoje wady i zalety. Niekiedy jest to cena, niekiedy właściwości i działanie kliniczne lub udokumentowane działanie u pacjentów.
Udowodnione działanie i bezpieczeństwo to z pewnością jedne z najważniejszych kryteriów. Należy więc wybierać materiały, które posiadają najwięcej długoletnich publikacji naukowych dowodzących ich skuteczności klinicznej. Lekarze stosujący takie materiały mogą zawsze sprawdzić wiarygodność producenta śledząc stosowne piśmiennictwo.

Co to jest Geistlich Bio-Oss®

Geistlich Bio-Oss® jest bezpiecznym ksenograftem, czyli naturalnym materiałem pochodzącym z tkanki kostnej zwierzęcej (z kości wołowej). Jest stosowany od 1985 roku i stanowi alternatywę dla przeszczepów kości ludzkiej oraz dla materiałów syntetycznych. W licznych badaniach i publikacjach naukowych z całego świata udowodniono (lista publikacji), iż jest dobrze przyswajany przez organizm człowieka.

Co to jest Geistlich Bio- Gide®?

Geistlich Bio-Gide® jest błoną wytwarzaną z kolagenu wieprzowego. Kolagen jest głównym składnikiem skóry oraz tkanki łącznej. Naturalna budowa białkowa Geistlich Bio-Gide® przyspiesza procesy gojenia ran.

Jak dziala błona Geistlich Bio- Gide®?

Pełni funkcję bariery ochronnej- zabezpiecza regenerowany obszar przed przed wzrostem w obszar ubytku tkanek miękkich i umożliwia optymalną regenerację kości. Podczas gojenia integruje się z tkankami, a następnie w trakcie procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim ciele ulega stopniowemu rozkładowi. Całkowity rozkład błony Geistlich Bio-Gide® następuje w czasie od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Czy Geistlich Bio-Oss®jest podobny do kości ludzkiej?

Struktura i właściwości fizyczne Geistlich Bio-Oss® sa niemal tożsame z kością ludzką (ubeleczkowanie). Bio-Oss® jest chemicznie identyczny ze strukturami kości ludzkiej (indeks Wapń/Fosfor 2,03).
Dzięki temu podobieństwu Geistlich Bio-Oss® sprawdza się w odtwarzaniu nowej kości pacjenta oraz eliminuje potrzebę pobrania kości własnej, jako materiału do przeszczepu.

Jak działa Geistlich Bio-Oss®

Lekarz wprowadza Geistlich Bio-Oss® w miejsce ubytku w w formie granulatu (drobnych cząsteczek) lub bloczku.
Niemal od razu zaczyna się złożony proces odbudowy kości. Struktura Geistlich Bio- Oss umożliwia szybką rewitalizację naczyń krwionośnych i rewaskularyzację przeszczepu (wrastanie naczyń krwionośnych). Komórki kostne migrują w miejsce ubytku i bardzo szybko obudowują nową kością cząsteczki Geistlich Bio-Oss®.
Po około 6 miesiącach Geistlich Bio-Oss biologicznie łączy się ze strukturą kostną człowieka i tworzy nową tkankę. Tymczasem Geistlich Bio-Oss® przechodzi kolejne gruntowane zmiany – stopniowo zanika (ulega resorpcji) i jest zastępowany przez kość pacjenta. Proces zaniku Geistlich Bio-Oss trwa nawet do 10 lat. Dzięki temu nowo odbudowana tkanka zachowuje stabilność. Ma to ogromne znaczenie dla utrzymania i stabilności wprowadzanych implantów stomatologicznych oraz samej objętości odbudowanej tkanki kostnej. Zbyt szybko zanikający materiał kościozastępczy powoduje utratę stabilności wykonywanej rekonstrukcji.
Geistlich Bio-Oss® bardzo dobrze wspiera i stymuluje rozwój nowej tkanki kostnej. Do osiągnięcia pożądanej gęstości i grubości kości konieczny jest okres kilku miesięcy ( z reguły ok. 6 miesięcy).

Czy biomateriały Geistlich są bezpieczne?

Od 1985 roku, kiedy zaczęto powszechnie stosować biomateriały Geisltlich doskonała biozgodność i znakomite właściwości biologiczne materiałów były i są ustawicznie potwierdzane w badaniach histologicznych (badania budowy i rozwoju tkanek). Od tego czasu ukazało się już drukiem ponad 600 publikacji naukowych nt. preparatów Geistlich, a w pracach badawczych uczestniczy nieprzerwanie około 100 uczelni na całym świecie. Do celów koordynacji i rozwoju badań powołana została fundacja osteologiczna Osteology Foundation która wspomaga prace badawcze oraz organizuje kongresy i spotkania ekspertów z całego świata ( www.osteology.org ).
Surowce do produkcji biomateriałów Geistlich są precyzyjni selekcjonowane, pochodzą ze zwierząt wyhodowanych w monitorowanych hodowlach. W procesie produkcji stosowane sa wysoce efektywne procesy chemicznego i fizycznego oczyszczania oraz wysokotemperaturowa obróbka termiczna
W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywołać reakcje alergiczne. Skrupulatny dobór materiałów surowcowych w połączeniu ze szczegółową kontrolą i zatwierdzonym procesem produkcyjnym Geistlich Bio-Oss® i Geistlich Bio-Gide® zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz gwarantują pełną tolerancję produktów przez ludzki organizm.
Już ponad 3,5 miliona pacjentów na świecie poddało się zabiegom chirurgicznym z wykorzystaniem biomateriałów Geistlich a dziennie przy pomocy preparatów Geistlich wykonywanych jest ponad 2000 zabiegów.

Są to najlepiej udokumentowane i najczęściej stosowane na świecie materiały do Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek( wg. Millenium Research Group, badanie 2010 ).
Produkty Geistlich posiadają świadectwo zgodności ze standardami Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG i pochodnymi oraz świadectwo rejestracji amerykańskiej agencji ds. żywności i leków (Food and Drug Aministration, USA).

optymalna-integracja-tkanek-150x150
optymalna-integracja-tkanek-2-150x150
aby-zachowac-zeby-1-150x150
aby-zachowac-zeby-2-150x150
aplikacja-bio-oss-collagen-do-zebodolu-150x150
aplikacja-bio-gide-do-zebodoluuszkodzona-sciana-150x150
aplikacja-bio-oss-collagen-do-zebodoluuszkodzona-sciana-150x150
aplikacja-geistlich-bio-oss-i-geistlich-bio-gide-uszkodzona-blona-schneidera-150x150
augmentacja-pionowa-z-uzyciem-blony-150x150
augmentacja-pionowa-z-uzyciem-blony-2-150x150
augmentacja-z-bio-oss-i-osadzenie-implantu-150x150
augmentacja-wokol-implantu-150x150
optymalna-integracja-przy-dehiscencji-150x150
zabezpieczenie-geistlich-bio-oss-w-zebodole-150x150
zamkniecie-zebodolu-membrana-150x150
aby-zachowac-zeby-150x150
podniesienie-zatoki-dostep-z-wyrostka-150x150
podniesienie-zatoki-dostep-boczny-150x150
ubytek-kosci-wokol-implantu-150x150
podniesienie-zatoki-dostep-z-wyrostka-150x150
usuniecie-korzenia-lub-cysty-150x150
ubytek-kosci-wyrostka-150x150
wynik-leczenia-150x150
wynik-leczenia-2-150x150