Kiedy zakłada się mosty protetyczne?

Mosty protetyczneMosty protetyczne to uzupełnienie stałe, które zakładane jest w celu uzupełnienia braków zębowych. Pozwalają na rekonstrukcję jednego, a nawet kilku brakujących zębów. Stosowane są nie tylko dla poprawy estetyki uśmiechu pacjenta, ale również ze względów zdrowotnych. Wszelkie braki w uzębieniu mogą prowadzić do przemieszczania się pozostałych zębów, a nawet zaniku kości szczęki. Oprócz tego sprzyjają rozwojowi chorób zębów (np. próchnicy) oraz przyzębia (paradontoza).

Most protetyczny — wskazania

Most protetyczny może być zastosowany w celu uzupełnienia braku jednego lub kilku zębów, ale tylko wtedy, gdy lukę zębową okalają zdrowe zęby, które mogą być poddane szlifowaniu i staną się filarami mostu. Kiedy pacjent nie posiada naturalnych zębów, możliwe jest osadzenie mostu na wkładzie koronowo-korzeniowym lub na implancie.

Mosty protetyczne składają się z filarów, czyli koron zębowych osadzanych na zeszlifowanych zębach, oraz przęseł, czyli połączonych z nimi koron wypełniających braki w uzębieniu. Taka konstrukcja jest stała, co oznacza, że nie ma możliwości jej wyjęcia jak w przypadku protezy ruchomej.

Most protetyczny to jedna z opcji, na jaką może zdecydować się pacjent w celu uzupełnienia braków zębowych po zabiegu ekstrakcji. Warto jednak dodać, że mostów protetycznych zazwyczaj nie stosuje się przy niewielkich brakach międzyzębowych. W przypadku pojedynczych ubytków zwykle zastosowanie znajdują implanty.

Aby założyć most protetyczny, trzeba też spełnić kilka innych warunków. Przed wdrożeniem leczenia stomatolog musi ocenić stan zębów pacjenta. Wszystkie ubytki powinny zostać wyleczone. Nie każdy ząb może być wykorzystany jako filar dla mostu. Dotyczy to przede wszystkim zębów mniejszych od uzupełnianych braków lub zniszczonych przez próchnicę. Wszelkie przeciwwskazania muszą być uwzględnione przed zabiegiem. Lekarz zawsze ocenia stan uzębienia pacjenta i dobiera najlepszą metodę rekonstrukcji ubytków zębowych. Jeśli nie ma wymienionych powyżej przeciwwskazań, mogą to być mosty na podparciach szklanych, adhezyjne i inne.