Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna jest szczególną specjalizacją stomatologiczną. Wykonujemy zabiegi usunięcia zębów, których nie dało się wyleczyć, korzystając z metod stomatologii zachowawczej i endodoncji. Zajmujemy się operacyjnym usuwaniem ósemek i zębów zatrzymanych. Podejmujemy się przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów chirurgii stomatologicznej, takich jak: resekcja wierzchołka korzenia, wyłuszczenie torbieli, leczenie ropnia czy repozycja lub unieruchomienie zwichniętego zęba. Wykonujemy zabiegi z zakresu plastyki połączenia ustno-zatokowego.

Cele chirurgii stomatologicznej

Celem zabiegów chirurgii stomatologicznej jest nie tylko leczenie zaawansowanych chorób jamy ustnej, lecz także przygotowanie do leczenia protetycznego bądź wstawiania implantów zębowych. Podejmujemy się nie tylko popularnego usuwania ósemek, ale też operacyjnego usunięcia zawiązków zębów stałych lub operacyjnego odsłonięcia zęba. Wykonujemy zabiegi plastyki wyrostka zębodołowego przed protezowaniem oraz inne zabiegi przygotowujące wyrostek do założenia protezy zębowej.
Chirurgia stomatologiczna jako odrębna specjalność wyłoniła się w drugiej połowie XIX wieku jako dziedzina, która wymaga przygotowania ogólnochirurgicznego. Każdy specjalista chirurg stomatolog, który pracuje w Centrum Stomatologicznym Margo, to osoba łącząca rozbudowaną wiedzę z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Ekstrakcje zębów zatrzymanych i zębów mądrości (usuwanie ósemki)

Wiele osób kojarzy pracę chirurga stomatologicznego z zabiegami ekstrakcji zębów. Najczęściej chirurg wykonuje zabiegi usuwania ósemek, czyli ekstrakcje zębów mądrości. Zabiegi te są konieczne w sytuacjach, gdy w łuku zębowym nie ma już na nie miejsca i niestety wyżynanie ósemek powoduje u pacjentów ból. W tym stadium ząb mądrości jest de facto zębem zatrzymanym  i konieczne jest wykonanie tzw. dłutowania.
Oczywiście nie tylko ósemki mogą stać się zębem zatrzymanym. Taki problem, choć dużo rzadziej, może dotyczyć także innych zębów znajdujących się w łuku.

Wspomaganie leczenia implantologicznego i ortodontycznego

Innym zadaniem, które realizuje specjalista chirurg stomatolog, jest wykonywanie zabiegów mających na celu wspomaganie procesu leczenia implantologicznego i ortodontycznego.
W przypadku implantologii zadaniem chirurga stomatologa bardzo często jest przeprowadzenie sterowanej regeneracji kości koniecznej do wszczepienia implantów zębowych. Po utracie naturalnych zębów bardzo często dochodzi bowiem do powstawania procesów zanikowych kości. Jeżeli są one już w zaawansowanym stadium, przed wszczepieniem implantów konieczne jest odbudowanie kości żuchwy lub szczęki.
W przypadku leczenia ortodontycznego często zadaniem chirurga stomatologicznego jest usunięcie pojedynczych zębów, po to, żeby uzyskać w łuku wystarczającą ilość miejsca na prawidłowe ustawienie uzębienia.

Chirurgia stomatologiczna – zakres usług:

Usunięcia zębów
Operacyjne usunięcia zębów
Resekcje
Plastyki wyrostka zębodołowego przed protezowaniem
Możliwość zastosowania preparatów kościozastępczych przy zabiegach
Inne zabiegi przygotowujące wyrostek zębodołowy do protezowania
Operacyjne usunięcie zawiązków zębów stałych ze względów ortodontycznych
Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych
Pobranie wycinka do badania
Wyłuszczenie torbieli
Plastyka połączenia ustno-zatokowego
Opatrunek chirurgiczny
Nacięcie ropnia
Repozycja lub unieruchomienie zwichniętego zęba
Usunięcie szwów
Dłutowanie wewnątrzzębodołowe
Dłutowanie zewnątrzzębodołowe
Szycie
Suchy zębodół – leczenie
Pogłębienie przedsionka
Konsultacja chirurgiczna
Szablon chirurgiczny
Wydłużenie korony klinicznej
Kiretaż zamknięty
Kiretaż otwarty
Hemisekcja
Implanty tytanowe(cześć chirurgiczna)
Protezy szkieletowe na implantach
Konsultacja implantologiczna