Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie kanałowe pod mikroskopem umożliwia precyzyjne diagnozowanie i leczenie schorzeń miazgi zębowej. Pozwala uzyskać podczas zabiegu dokładny obraz kształtu i umiejscowienia korzeni, a także zmian zapalnych w obrębie miazgi koronowej lub korzeniowej oraz tkanek około wierzchołkowych. Gruntowne leczenie zęba to szansa na uniknięcie jego ekstrakcji. W naszym Centrum Stomatologicznym we Wrocławiu specjalizujemy się w leczeniu kanałowym zębów pod mikroskopem.

Co obejmuje zabieg endodoncji mikroskopowej?

Endodoncja mikroskopowa poprzedzona jest przeglądem jamy ustnej oraz wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego chorego zęba. Umożliwia to pełniejszą ocenę stanu uzębienia i zmiany chorobowej. Zabieg przeprowadzany jest zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. Poprzez otwór wykonany w koronie zęba stomatolog usuwa zmienioną chorobowo miazgę zębową. Zastosowanie mikroskopu podczas zabiegu pozwala na uzyskanie powiększenia obrazu i ukazanie także drobnych kanalików zębowych. Zabieg odbywa się w higienicznych i sterylnych warunkach. Endodoncja mikroskopowa obejmuje również wypełnienie kanału zębowego, a także ubytku w koronie zęba.

Jakie są przeciwskazania do leczenia kanałowego pod mikroskopem?

O ewentualnych przeciwwskazaniach do leczenia kanałowego pod mikroskopem w każdym indywidualnym przypadku decyduje lekarz. Do schorzeń o podwyższonym ryzyku, które mogą wpłynąć na decyzję lekarza o niezakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu endodoncji mikroskopowej należą m.in.:
• stan zębów,
• choroby serca,
• choroby nerek,
• choroby stawów,
• obniżona odporność organizmu.
W naszym Centrum Stomatologicznym we Wrocławiu lekarz podejmuje decyzję w zakresie leczenia stomatologicznego po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, a także wykonaniu przeglądu jamy ustnej oraz badań obrazowych.