Kiedy należy wykonać RTG zębów?

usuwanie ósemekRTG to badanie radiologiczne, standardowo wykonywane w stomatologii i przydatne w przypadku bardzo wielu sytuacji. Polega na prześwietleniu zębów, dzięki czemu dentysta może sprawdzić, jak są ułożone. RTG zębów umożliwia trafne zidentyfikowanie złamań czy rozpoznanie chorób. 

Rodzaje RTG zębów

  • Badanie RTG cefalometryczne – wykonywane jest zwykle przed leczeniem ortodontycznym. Umożliwia trafne zdiagnozowanie wad zgryzu.
  • Badanie RTG punktowe – wykonywane jest podczas leczenia kanałowego. Pozwala na rozpoznanie próchnicy i stanów zapalnych zębów.
  • Badanie RTG pantomograficzne – wykonywane jest w celu szczegółowej oceny stanu zębów, ich zakorzenienia, krzywizny itd. Jest bardzo ważne dla prawidłowego zaplanowania leczenia.

Nowoczesne tomografy komputerowe pozwalają na wykonywanie zdjęć w bardzo szerokim zakresie. Zakres ten obejmuje przede wszystkim:

  • zdjęcia panoramiczne standardowe
  • zdjęcia panoramiczne dziecięce
  • zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
  • zdjęcia boczne stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu
  • zdjęcia przednio-tylne stawów skroniowo-żuchwowych
  • uzębienie przednie
  • zdjęcia odległościowe twarzoczaszki w projekcjach bocznych, AP, PA, różne formaty (opcja C z cefalostatem)

Specyfika badania RTG

Badania RTG wykonywane są w stomatologii bardzo wielu sytuacjach. Zwykle lekarz zleca ich przeprowadzenie przez zabiegami leczenia kanałowego, ortodontycznymi, a także przed ekstrakcją (wyrwaniem) zęba.

Samo badanie jest stosunkowo szybkie, bezbolesne, nieinwazyjne i nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Bezpośrednio przed badaniem pacjent musi zdjąć kolczyki znajdujące się w obrębie twarzy (m.in. nos, język, usta). Pacjenci posiadający metalowe elementy, np. protezy, powinni powiadomić o tym fakcie technika RTG wykonującego zdjęcie.

W stomatologii RTG zębów jest bardzo ważnym i często wykonywanym badaniem. Na podstawie otrzymanych wyników w postaci zdjęcia rentgenowskiego dentysta może rozpoznać zmiany, które pojawiły się nawet w najgłębszych zakamarkach zęba. Nie są one widoczne gołym okiem, więc wykonanie badania w wielu przypadkach jest kluczowe dla prawidłowej diagnozy i podjęcia stosownego leczenia. Badanie RTG zęba pacjenci wykonują wyłącznie po wcześniejszych konsultacjach z lekarzem i na podstawie otrzymanego skierowania.

Jest to badanie bezpieczne, nie powoduje żadnych uszkodzeń ciała i nie wpływa na zdrowie pacjenta. Jedynym istotnym przeciwwskazaniem do wykonania badanie RTG zęba jest ciąża. Wprawdzie dawka promieniowania jest stosunkowo niewielka, ale kobiety w ciąży nie powinny się na nią narażać.